Projekty wykonawcze w zakresie instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych:

 • dystrybucja mocy, obwody siłowe, linie kablowe
 • instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe
 • układy zasilania gwarantowanego
 • układy pomiarowo-rozliczeniowe

 

Projekty wykonawcze w zakresie automatyki przemysłowej:

 • obwody sterownicze
 • obwody AKPiA, systemy DCS, FSC
 • algorytmy sterowania

 

Projekty wykonawcze w zakresie robotyki, automatyzacja linii produkcyjnych:

 • adaptacje robotów do linii produkcyjnych
 • automatyka linii transportu wewnętrznego, paletyzacje

 

Projekty wykonawcze w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych:

 • stacje transformatorowe, rozdzielnie sieciowe (dobór zabezpieczeń, systemy telemechaniki)
 • energia odnawialna (elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, biogazownie)

 

Projekty wykonawcze w zakresie automatyki budynkowej:

 • systemy BMS, inteligentny dom

 

Projekty budowlane (w tym uzyskiwanie pozwoleń na budowę, uzgodnień wielobranżowych, zatwierdzeń ZUD, UDT, CLDT) w zakresie kompleksowej dokumentacji elektrycznej, elektroenergetycznej, AKPiA, budowlanej, sanitarnej, technologicznej.

 

USŁUGI DODATKOWE:
 • digitalizacja projektów, dokumentacji technicznych
 • opracowywanie kosztorysów, przedmiarów robót
 • opracowywanie specyfikacji technicznych
 • opracowywanie koncepcji i harmonogramów inwestycji
 • prowadzenie nadzorów autorskich

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:
 • Projekty AKPiA i elektryczne ciepłowni, kotłowni, kotłów parowych i wodnych m.in.. WR 10,12,25 , WRp 12,24 OR16,32.
 • Projekty AKPiA i elektryczne elektrociepłowni – kotłów parowych m.in. OP 140 , OP 230.
 • Projekty AKPiA i elektryczne elektrociepłowni – turbozespołów.
 • Projekty AKPiA, elektryczne oraz systemów sterowania i nadzoru nad pracą bloków ciepłowniczych np. BC 50.
 • Projekty AKPiA i elektryczne obiektów pozablokowych ciepłowni i elektrociepłowni m.in. układów odpopielania, odżużlania, nawęglania, stacji uzdatniania wody, przepompowni.
 • Projekty systemów monitoringu parametrów technologicznych przepompowni wody i ścieków.
 • Projekty modernizacji i przebudowy rozdzielni elektrycznych 6 kV.
 • Projekty modernizacji i przebudowy rozdzielni elektrycznych 15 kV.
 • Projekty rozdzielni elektrycznych n/n na osprzęcie różnych firm.
 • Projekty układów zabezpieczeń i telemechaniki rozdzielni i stacji s/n i w/n.
 • Projekty AKPiA, elektryczne i systemów nadzoru i sterowania nad pracą oczyszczalni ścieków wykonywanych w różnych technologiach.
 • Projekty układów pomiarowych rozliczeniowych ścieków lokalnych i ze zdalnym przekazem.
 • Projekty systemów SCADA i klasy DCS ciepłowni, elektrociepłowni, obiektów pomocniczych, oczyszczalni ścieków, instalacji technologicznych w różnych branżach.
 • Projekty monitoringów emisji spalin.
 • Projekty monitoringów zużycia mediów w zakładach przemysłowych.
 • Projekty układów klimatyzacji i wentylacji.
 • Projekty zasilania gwarantowanego.
 • Koncepcje modernizacji i przebudowy instalacji technologicznych w różnych branżach.

 

ULOTKA INFORMACYJNA:

Plik Rozmiar
pdf Ulotka Projektowanie 0.88 MB
Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content