ROK 2022 – WYBRANE DANE FINANSOWE
WG SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W TYS. ZŁ
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 32 392
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 143
Zysk (strata) brutto 2 308
Zysk (strata) netto 1 878
Aktywa razem 22 374
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 576
Zobowiązania długoterminowe 395
Zobowiązania krótkoterminowe 8 532
Kapitał własny 9 798
Kapitał zakładowy 530
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 297
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,38

Podstawowe wskaźniki finansowe:

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
WSKAŹNIK

         5,47 %

Zysk ze sprzedaży

1 771

Przychody ze sprzedaży

32 392

 

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI I BIEŻACEJ (CURRENT RATIO)
WSKAŹNIK

       1,92 %

Aktywa bieżące

16 422

Zobowiązania bieżące

8 532

 

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
WSKAŹNIK

56,21 %

Zobowiązania ogółem

12 576

Aktywa ogółem

22 374

 

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NA AKTYWACH (ROA)
WSKAŹNIK

8,39 %

Zysk netto

1 878

Aktywa ogółem

22 374

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content