ROK 2021 – WYBRANE DANE FINANSOWE
WG SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W TYS. ZŁ
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 31 799
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 076
Zysk (strata) brutto 2 098
Zysk (strata) netto 1 721
Aktywa razem 18 630
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 697
Zobowiązania długoterminowe 150
Zobowiązania krótkoterminowe 5 585
Kapitał własny 9 933
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,38

Podstawowe wskaźniki finansowe:

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
WSKAŹNIK

         3,58 %

Zysk ze sprzedaży

1 138

Przychody ze sprzedaży

31 799

 

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI I BIEŻACEJ (CURRENT RATIO)
WSKAŹNIK

       2,39 %

Aktywa bieżące

13 358

Zobowiązania bieżące

5 585

 

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
WSKAŹNIK

46,68 %

Zobowiązania ogółem

8 697

Aktywa ogółem

18 630

 

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NA AKTYWACH (ROA)
WSKAŹNIK

9,24 %

Zysk netto

1 721

Aktywa ogółem

18 630

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content