ROK 2020 – WYBRANE DANE FINANSOWE
WG SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W TYS. ZŁ
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 27 134
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 208
Zysk (strata) brutto 1 251
Zysk (strata) netto 982
Aktywa razem 20 346
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 162
Zobowiązania długoterminowe 830
Zobowiązania krótkoterminowe 5 357
Kapitał własny 12 184
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,75

Podstawowe wskaźniki finansowe:

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
WSKAŹNIK

         3,42 %

Zysk ze sprzedaży

 929

Przychody ze sprzedaży

27 076

 

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI I BIEŻACEJ (CURRENT RATIO)
WSKAŹNIK

       2,87 %

Aktywa bieżące

15 396

Zobowiązania bieżące

5 357

 

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
WSKAŹNIK

40,11 %

Zobowiązania ogółem

8 162

Aktywa ogółem

20 346

 

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NA AKTYWACH (ROA)
WSKAŹNIK

4,83 %

Zysk netto

982

Aktywa ogółem

20 346

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content