ROK 2019 – WYBRANE DANE FINANSOWE
WG SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W TYS. ZŁ
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 29 320
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 678
Zysk (strata) brutto 2 736
Zysk (strata) netto 2 020
Aktywa razem 18 957
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 902
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 4 019
Kapitał własny 13 055
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,35

Podstawowe wskaźniki finansowe:

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
WSKAŹNIK

         13,34 %

Zysk ze sprzedaży

 3 911

Przychody ze sprzedaży

29 320

 

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI I BIEŻACEJ (CURRENT RATIO)
WSKAŹNIK

       3,44 %

Aktywa bieżące

13 818

Zobowiązania bieżące

4 019

 

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
WSKAŹNIK

31,13 %

Zobowiązania ogółem

5 902

Aktywa ogółem

18 957

 

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NA AKTYWACH (ROA)
WSKAŹNIK

10,66 %

Zysk netto

2 020

Aktywa ogółem

18 957

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content