ROK 2018 – WYBRANE DANE FINANSOWE
WG SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W TYS. ZŁ
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 24 264
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 575
Zysk (strata) brutto 595
Zysk (strata) netto 487
Aktywa razem 16 443
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 143
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 2 639
Kapitał własny 11 299
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,05

Podstawowe wskaźniki finansowe:

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
WSKAŹNIK

         1,77 %

Zysk ze sprzedaży

 429

Przychody ze sprzedaży

24 264

 

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI I BIEŻACEJ (CURRENT RATIO)
WSKAŹNIK

       4,12 %

Aktywa obrotowe

10 875

Zobowiązania bieżące

2 639

 

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
WSKAŹNIK

31 %

Zobowiązania ogółem

5 143

Aktywa ogółem

16 443

 

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NA AKTYWACH (ROA)
WSKAŹNIK

2,96 %

Zysk netto

487

Aktywa ogółem

16 443

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content