ROK 2017 – WYBRANE DANE FINANSOWE
WG SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W TYS. ZŁ
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 42 928
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 185
Zysk (strata) brutto 113
Zysk (strata) netto 61
Aktywa razem 20 425
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 613
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 6 202
Kapitał własny 10 812
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

Podstawowe wskaźniki finansowe:

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
WSKAŹNIK

         1,0 %

Zysk ze sprzedaży

 414

Przychody ze sprzedaży

43 435

 

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI I BIEŻACEJ (CURRENT RATIO)
WSKAŹNIK

       2,3 %

Aktywa bieżące

14 143

Zobowiązania krótkoterminowe

6 202

 

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
WSKAŹNIK

30 %

Zobowiązania ogółem

6 202

Aktywa ogółem

20 425

 

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NA AKTYWACH (ROA)
WSKAŹNIK

0,3 %

Zysk netto

61

Aktywa ogółem

20 425

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content