rok 2016 – wybrane dane finansowe
wg sprawozdania finansowego w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 24 073
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24
Zysk (strata) brutto 276
Zysk (strata) netto 255
Aktywa razem 21 741
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 990
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 7 831
Kapitał własny 10 751
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

Podstawowe wskaźniki finansowe:

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik

         -1,3 %

Zysk ze sprzedaży

 -309

Przychody ze sprzedaży

24 342

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)
Wskaźnik

       2,0 %

Aktywa bieżące

15 299

Zobowiązania krótkoterminowe

7 831

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik

36 %

Zobowiązania ogółem

7 831

Aktywa ogółem

21 741

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik

1,2 %

Zysk netto

255

Aktywa ogółem

21 741

 

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content