rok 2015 – wybrane dane finansowe
wg sprawozdania finansowego w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 25 166
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 952
Zysk (strata) brutto 1 088
Zysk (strata) netto 856
Aktywa razem 18 277
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 934
Zobowiązania długoterminowe 10
Zobowiązania krótkoterminowe 4 615
Kapitał własny 11 343
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,16

Podstawowe wskaźniki finansowe:

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik

         3,4 %

Zysk netto

 856

Przychody ze sprzedaży

25 166

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)
Wskaźnik

       2,5 %

Aktywa bieżące

11 448

Zobowiązania bieżące

4 615

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik

0,38 %

Zobowiązania ogółem

6 934

Aktywa ogółem

18 277

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik

4,68 %

Zysk netto

856

Aktywa ogółem

18 277

 

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content