rok 2014 – wybrane dane finansowe
wg sprawozdania finansowego w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 28 204
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 659
Zysk (strata) brutto 1 755
Zysk (strata) netto 1 399
Aktywa razem 17 096
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 549
Zobowiązania długoterminowe 67
Zobowiązania krótkoterminowe 3 060
Kapitał własny 11 546
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,20

Podstawowe wskaźniki finansowe:

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik

         4,96 %

Zysk netto

 1 399

Przychody ze sprzedaży

28 204

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)
Wskaźnik

       3,96 %

Aktywa bieżące

12 143

Zobowiązania bieżące

3 060

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik

18,29 %

Zobowiązania ogółem

3 127

Aktywa ogółem

17 096

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik

8,18 %

Zysk netto

1 399

Aktywa ogółem

17 096

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content