rok 2013 – wybrane dane finansowe
wg sprawozdania finansowego w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 22 623
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 513
Zysk (strata) brutto 1 692
Zysk (strata) netto 1 326
Aktywa razem 17 757
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 445
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 3 901
Kapitał własny 11 312
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,22

Podstawowe wskaźniki finansowe:

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik

         5,9 %

Zysk netto

 1 326

Przychody ze sprzedaży

22 623

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)
Wskaźnik

       3,4 %

Aktywa bieżące

13 345

Zobowiązania bieżące

3 901

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik

21,9 %

Zobowiązania ogółem

3 901

Aktywa ogółem

17 757

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik

7,5 %

Zysk netto

1 326

Aktywa ogółem

17 757

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content