rok 2012 – wybrane dane finansowe
wg sprawozdania finansowego w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 21 525
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2027
Zysk (strata) brutto 2283
Zysk (strata) netto 1843
Aktywa razem 17 523
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 478
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 3 625
Kapitał własny 11 045
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,20

Podstawowe wskaźniki finansowe:

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik

         8,6 %

Zysk netto

 1 843

Przychody ze sprzedaży

21 525

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)
Wskaźnik

       3,5 %

Aktywa bieżące

12 632

Zobowiązania bieżące

3 625

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik

20,69 %

Zobowiązania ogółem

3 625

Aktywa ogółem

17 523

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik

10,5 %

Zysk netto

1 843

Aktywa ogółem

17 523

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content