rok 2011 – wybrane dane finansowe
wg sprawozdania finansowego w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 19 400
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 849
Zysk (strata) brutto 1 136
Zysk (strata) netto 849
Aktywa razem 17 166
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 137
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 4 891
Kapitał własny 9 993
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,14

Podstawowe wskaźniki finansowe:

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik

         4,6 %

Zysk netto

 894

Przychody ze sprzedaży

19 400

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)
Wskaźnik

       2,6 %

Aktywa bieżące

12 554

Zobowiązania bieżące

4 891

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik

28,5 %

Zobowiązania ogółem

4 891

Aktywa ogółem

17 166

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik

5,2 %

Zysk netto

894

Aktywa ogółem

17 166

 

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content