rok 2010 – wybrane dane finansowe
wg sprawozdania finansowego w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 18 399
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 300
Zysk (strata) brutto 477
Zysk (strata) netto 388
Aktywa razem 17 578
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 112
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 5 077
Kapitał własny 9 466
Kapitał zakładowy 529
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 296
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,06

Podstawowe wskaźniki finansowe:

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik

         2,1 %

Zysk netto

 388

Przychody ze sprzedaży

18 399

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)
Wskaźnik

       2,5 %

Aktywa bieżące

12 532

Zobowiązania bieżące

5 077

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik

28,8 %

Zobowiązania ogółem

5 077

Aktywa ogółem

17 578

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik

2,2 %

Zysk netto

388

Aktywa ogółem

17 578

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content