rok 2009 – wybrane dane finansowe
wg sprawozdania finansowego w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 15 590
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 976
Zysk (strata) brutto 2 373
Zysk (strata) netto 1 947
Aktywa razem 14 499
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 377
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 2 954
Kapitał własny 10 122
Kapitał zakładowy 522
Liczba akcji (w tys. szt.) 5 224
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,24

Podstawowe wskaźniki finansowe:

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik          12,4 %
Zysk netto

 1 947

Przychody ze sprzedaży

15 590

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)
Wskaźnik

       3,4 %

Aktywa bieżące

10 284

Zobowiązania bieżące

2 954

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik

20,4 %

Zobowiązania ogółem

2 954

Aktywa ogółem

14 499

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik

13,4 %

Zysk netto

1 947

Aktywa ogółem

14 499

 

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content