ISTOTNA UMOWA

 

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 22.08.2016 podpisanej dwustronnie istotnej umowy pomiędzy:
Wykonawcą: – AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.;
Zamawiającym: – AWBUD S.A. – z siedzibą ul. Reja 4 , Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec,
na realizację zadania:
1. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych, teletechnicznych, AKPiA,
2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonywanego zakresu robót budowlanych.
W ramach realizowanego przez AWBUD zadania inwestycyjnego: „Budowa kompletnej instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki wraz z projektowaniem, dostawami i rozruchem w formule „pod klucz” realizowanego przez Zamawiającego dla Inwestora: Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o.
Termin końcowy realizacji umowy: 1 kwartał 2017 roku.
Wartość umowy netto: średnia liczba siedmiocyfrowa PLN.
Warunkiem wejścia w życie Umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia jej podpisania pisemnej zgody Inwestora na zawarcie umowy z Wykonawcą. Niniejsza Umowa wejdzie w życie z dniem wyrażenia przez Inwestora pisemnej zgody na zawarcie niniejszej Umowy.Zdaniem Zarządu APS S.A. jest to znacząca dla firmy umowa, obejmująca pełne spektrum działalności gospodarczej spółki, wymagająca posiadanych przez spółkę doświadczenia i kompetencji.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content