KOREKTA RAPORTU 7/2024 – ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 28.06.2024 ROKU

 

31-05-2024 13:38:47 | Bieżący | EBI | 8/2024

Korekta raportu nr 7/2024 – błąd w dacie ZWZA. Poniżej pełna poprawna treść raportu oraz Ogłoszenie.

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, NIP 542-00-13-354, wysokość kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 PLN – wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00 w siedzibie spółki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F.

Pełna treść ogłoszenia i dokumenty związane w załącznikach do raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Maciej Krajewski – Prezes Zarządu

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content