KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje, że w Raporcie Rocznym nr 6/2009 z dnia 20.05.2009 z powodu błędu edytorskiego zamieszczone zostały niewłaściwe dane sprawozdania finansowego:

  • Strona 4 tabela bilansu – aktywa,
  • Strona 5 tabela bilansu – pasywa,
  • Strona 7 tabela rachunku przepływów pieniężnych,
  • Strona 8 tabela zestawienia zmian w kapitale własnym,
  • Strona 13 zdanie: „kwota (-) 56 031,89 zł rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze” powinno brzmieć: kwota (-) 56 031,89 zł utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze”,

Badaniu Biegłych Rewidentów podlegały dane zamieszczone w raporcie rocznym skorygowanym – w załączeniu.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Plik Rozmiar
pdf KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO 2008 1.31 MB
Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content