AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA ZAKOŃCZYŁA SUBSKRYPCJĘ PIERWSZEJ TRANSZY AKCJI SERII C

Zarząd Spółki Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A. informuje, że w dniu 09.04.2009 zakończyła się subskrypcja prywatna pierwszej transzy akcji serii C.

Subskrypcja prywatna pierwszej transzy akcji serii C, która rozpoczęła się w dniu 09.02.2009 związana jest z wdrażanym przez Spółkę programem motywacyjnym, w ramach którego do 250 000 sztuk akcji zostanie zaproponowanych w trzech transzach pracownikom szczególnie przyczyniającym się do rozwoju Spółki.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 16/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie emisji akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, cena emisyjna akcji serii C przydzielanych w każdej transzy będzie ustalana każdorazowo przez Zarząd Spółki i będzie kształtować się w przedziale od 50% do 70% wartości kursu akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu z dnia zatwierdzenia danej liczby subskrybentów przez Radę Nadzorczą. Uwzględniając cenę rynkową akcji serii B z dnia 4 lutego 2009 r., która wyniosła 5,05 zł (słownie: pięć złotych, pięć groszy) za akcję, cena emisyjna, zaproponowana przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, pierwszej transzy akcji serii C wyniosła 3,00 zł (słownie: trzy złote) za akcję.

Oferta nabycia akcji została skierowana do 63 pracowników Spółki, spośród których 21 tę ofertę przyjęło obejmując do dnia 09.04.2009 w ramach subskrypcji prywatnej pierwszej transzy akcji serii C – 75 218 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji. Koszty emisji, w związku ze skierowaniem oferty wyłącznie do pracowników Spółki, wyniosły 2 634,00 zł.

Prawa do akcji i akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r., Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content