PIERWSZY DZIEŃ NOTOWAŃ AKCJI SERII B, ZAKOŃCZENIE NOTOWAŃ PRAW DO AKCJI SERII B

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2009 Zarząd GPW w Warszawie podjął uchwałę nr 50/2009 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawił:

1) określić dzień 4 lutego 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 64.529 (sześćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dwudziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 4 lutego 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLPOMST00012”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „APS” i oznaczeniem „APS”;

3) określić dzień 3 lutego 2009 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 64.529 (sześćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dwudziestu dziewięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPOMST00020”.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content