ISTOTNA INFORMACJA

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż otrzymał informację, że złożony przez spółkę wniosek o dofinansowanie projektu ” Rozwój potencjału innowacji firmy APS S.A. poprzez inwestycje” w wyniku oceny merytoryczno-technicznej został pozytywnie oceniony i uzyskał 63,00 pkt co stanowi 63,00% i zajął 14 miejsce na liście rankingowej.

Spółka oczekuje na ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania i na wezwanie do podpisania stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Górna granica dofinansowania projektu oszacowanego na 2 889 817,32 PLN
wynosi 1 065 916,21 PLN i zostanie rozliczona proporcjonalnie do ostatecznych kosztów jego realizacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content