Raport EBI

typ raportu Raport bieżący

numer 15/2011

data dodania 2011-09-15 07:35:32

spółka APS

 

WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje, że w dniu 14.09.2011 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął

uchwałę Nr 1192/2011 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na RYNKU NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A., w następującym brzmieniu:

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 20 września 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.685.075 (jednego miliona sześciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 20 września 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLPOMST00012”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „APS” i oznaczeniem „APS”.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content