WPROWADZENIE DO ASO AKCJI SERII C

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA podaje do wiadomości treść uchwały nr 273/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19.06.2009 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA: §1 Na podstawie §5 ust.1 zdanie 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 75 218 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA o wartości nominalnej 0,10zł( dziesięć groszy) każda. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:
Beata Jarosz;
Lidia Adamska;
Ludwik Sobolewski.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content