Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2020 roku uchwałą nr 10/2020 postanowiło o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z zysku osiągniętego przez Emitenta w 2019 r. Na dywidendę przeznaczona została kwota 1853893,65 złotych, co oznacza dywidendę w kwocie 0,35 zł brutto na jedną akcję. W dywidendzie uczestniczy 5296839 akcji.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 06 lipca 2020 r.,
Dzień wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 14 lipca 2020 r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu ASO

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content