ZAREJESTROWANIE PRZEZ SĄD PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO APS S.A.

Zarząd Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. informuje, że spółce zostało doręczone postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2008 r. o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki dokonanego w związku z emisją akcji serii B.

Wobec powyższego Zarząd APS S.A. informuje, że kapitał zakładowy spółki wynosi 514 952,90 zł i dzieli się na 5 149 529 akcji, w tym 64 529 akcji serii B.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content