Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wzięła udział wykonaniu prac montażowych urządzeń automatyki na Suszarni i Stacji agregatów prądotwórczych w ramach projektu „modernizacja ciągu gazowo – osadowego w Oczyszczalni Ścieków Białymstoku”.

 

MPWiK Białystok Kolejna inwestycja APS S.A. to dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic w stacji transformatorowo-rozdzielczej Nn 0,4 kV nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach.

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • Wykonanie projektu technicznego,
 • Prefabrykację rozdzielnic,
 • Dostawę rozdzielnic o parametrach:
 • Wyposażone w sterownik PLC GE FANUC serii Micro, interfejs Ethernet,
 • Szyny na prąd roboczy 600A, prąd zwarciowy 1s 40kA,
 • 1-sze pole: zasilające + bat. Kondensatorów,
 • 2-gie pole: odpływy silnoprądowe oraz odbiory drobne,
 • Uruchomienie urządzeń, systemu sterowania i nadzoru,
 • Komunikacja po protokole Modbus TCP/IP 100Mb/s poprzez bramę Modbus RS485/422/Modbus,
 • Przeprowadzenie prób funkcjonalnych,
 • Wykonanie wizualizacji i sterowania elementów rozdzielni wraz z odczytem parametrów sieci z PM-a w istniejącym oprogramowaniu InTouch 10.0,
 • Sporządzenie dokumentacji, schematy w EPLAN ELECTRIC P8,

 

APS S.A. zrealizowała także ułożenie światłowodów i wykonanie układu sterowania i wizualizacji pracy studni głębinowych na ujęciu wody w Jurowcach.

Zakres prac obejmował:

 • Dostawę 11 szt. rozdzielnic o parametrach: szafa SAREL 850x640x300, sterownik PLC GE FANUC, UPS,
 • Dostawę i ułożenie około 4300m światłowodu,
 • Wykonanie 3 głównych punktów rozgałęźnych,
 • Przejście nad drogą krajową E8 po istniejącej linii SN,
 • Dostawienie 16 słupów,
 • Komunikację za pomocą protokołu Modbus (RS485),
 • Zrealizowanie zdalnego sterowania pompami z Centralnej Dyspozytorni za pomocą PLC i oprogramowania wizualizacyjnego InTouch 9.5,
 • Wizualizacja parametrów z zabezpieczeniami ( pomiar prądu, przyczyna wyłączenia, zadziałanie zabezpieczeń, błędy działania, zdalne nastawy itp.), licznika energii ( pomiar energii przez każdą z pomp), wyliczenia sprawności pompy oraz energochłonności,
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów reflektometrycznych itp.

 

KOLEJNE REALIZACJE:

1. Wykonanie rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków.

2. Dostawa rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi w budynku pompowni III stopnia zlokalizowanym na terenie Wydziału Produkcji Wody Pietrasze w Białymstoku.

3. Dostawa, montaż oraz uruchomienie dwóch układów służących do hydrostatycznego pomiaru poziomu wody w zbiornikach ozonowania na terenie Wydziału Produkcji Wody Jurowce.

4. Modernizacja rozdzielni 6kV i niskiego napięcia w Pompowni Głównej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102 w Białymstoku.

5. Budowa separatora piasku na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku.

6. Wykonanie kontenerowej stacji zlewni nieczystości ciekłych wraz z placem manewrowym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku.

7. Modernizacja: dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic w stacji transformatorowo – rozdzielczej Nn 0,4 kV nr 3 i nr 4 na terenie Ujęcia Wody w Jurowcach.

 

 

MPWiK Białystok

MPWiK Białystok

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419