Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku wykorzystuje, wykonany przez APS S.A., zintegrowany system rejestracji danych i sterowania, w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.

 

PWiK EłkSystem obejmuje następujące układy gospodarki osadowej: przepompownię osadu mieszanego, kotłownię, zbiornik biogazu, odsiarczalnię, budynek obsługi, stację odwadniania osadu oraz stację higienizacji osadu.

Aplikację oparto o sterowniki Telemechanique serii TSX Premium oraz pakiet WizFactory.

System ukierunkowany jest na usprawnienie pracy w oczyszczalni, dokonuje akwizycji przetwarzania i archiwizacji danych o pracy i stanie poszczególnych urządzeń.

System wyposażony jest w moduł alarmów powiadamiających obsługę o przekroczeniu min i max wartości pomiarów, awariach napędów i pomp oraz innych urządzeń.

Główne zadanie systemu to wizualizacja stanu pomp, napędów, pracy wentylatorów, wartości pomiarów analogowych (ciśnienie, poziom, temperatura, gęstość ścieków) wraz z ich przekroczeniami oraz sterowanie napędami, zasuwami i mieszadłami.

Moduł archiwizacji danych odpowiada za archiwizowanie pomiarów dobowych i miesięcznych godzin pracy urządzeń oraz ilości wyprodukowanej energii.

Agregaty prądotwórcze zasilane biogazem wytwarzają 60% energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania obiektu. Inwestycja powstała dzięki wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Phare.

W kolejnych latach w ramach konsorcjum firm Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A - REMEX wykonaliśmy kompleksową modernizację Przepompowni Ścieków P2 w Ełku.

Zakres wykonanych prac obejmował:

 1. System sterowania i nadzoru pompowni zbudowany w oparciu o system sterowników SAIA PCD2 oraz wizualizację WIZCON zabudową na stacji dyspozytorskiej POMPOWNI P2 i siedzibie PWIK w EŁKU
 2. Zaprojektowanie i wykonanie systemu automatyki z trzema poziomami sterowania
  1. lokalnym
  2. automatycznym ze sterownika
  3. zdalnym z poziomu systemu wizualizacji
 3. Wykonanie czterech układów pomiarowych przepływu ścieków na rurociągach DN400 - 2 szt. i DN300 - 2 szt.
 4. Pomiary poziomu ścieków surowych
 5. Pomiary ciśnień na rurociągach
 6. Układy sterowania zdalnego i miejscowego ośmiu zasuw
 7. Wykonanie sterowania pompami za pomocą falowników ACS 550
 8. System transmisji bezprzewodowej po sieci GPRS
 9. Modernizację rozdzielni 15KV – zdalne przekazywanie danych.
 
WIĘCEJ CZYTAJ:


 

PWiK Ełk

 

PWiK Ełk

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419