Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Automatyzacja zmodernizowanej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Grajewie to klasyczny przykład inwestycji trwale wpisującej się w program większej dbałości o ekologię i naturalne środowisko.

 

Oczyszczalnia Grajewo Trafiające tu ścieki miejskie po wstępnym, mechanicznym, oczyszczeniu rozkładane są przez szczepy bakterii tlenowych. Jakość oczyszczonej wody pozwala na wtórne wprowadzenie jej do rzeki Ełk i dalej do Biebrzy.

Zakres prac wykonanych przez APS S.A. obejmował:

  • projekt instalacji automatyki kontrolno - pomiarowej
  • projekt instalacji elektrycznych siłowych i sterowniczych
  • dostawę i montaż urządzeń
  • oprogramowanie i uruchomienie systemu wizualizacji i sterowania SCADA opartego o pakiet Monitor PRO oraz sterownik Schneider TSX Premium
  • oprogramowanie i uruchomienie modułu raportowego do dobowej, miesięcznej i okresowej analizy pracy oczyszczalni ścieków.

 

Zintegrowany i elastyczny system raportów dokonuje wiarygodnych zestawień parametrów pracy oczyszczalni, bilansów napływu ścieków i wypływu ścieków oczyszczonych, jak również przeglądu danych.

Zastosowana innowacyjna technologia Active Server Pages wraz z relacyjną bazą danych SQL pozwala na elastyczne tworzenie zestawień danych, eliminując czasochłonne, ręczne tworzenie zestawień w biurowych programach do analizy statystycznej.

 

Oczyszczalnia Grajewo

Oczyszczalnia Grajewo

Oczyszczalnia Grajewo

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419