Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Firma APS S.A. brała udział w modernizacji oczyszczalni ścieków w Różanie. Gmina podjęła się modernizacji oczyszczalni ścieków z uwagi na nowe wymagania ochrony środowiska w zakresie obniżenia fosforu i azotu w ściekach oczyszczonych oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 1000m3/dobę.

 

Oczyszczalnia Różan Firma APS S.A. wykonała prace elektryczne i AKPiA.

W ramach robót elektrycznych wykonano:

  • budowa nowej rozdzielni głównej z układem pomiarowym energii,
  • wewnętrzne linie zasilające,
  • instalacje elektryczne w modernizowanych budynkach,
  • oświetlenie zewnętrzne,
  • prefabrykacja szaf sterowniczych.

 

W ramach prac AKPiA wykonano system sterowania, wizualizacji i archiwizacji. System automatyki został wykonany w oparciu o sterowniki Twido produkcji Schneider. Do wizualizacji użyto pakiet IGSS Scada System wyprodukowany przez firmę 7-Technologies. Wykorzystano 4 sterowniki Twido, które sterują poszczególnymi węzłami technologicznymi.

Sterownik pomieszczenie krat - sterowanie wentylacją budynku, piaskownikiem, dmuchawą powietrza i akwizycja stanu kraty.

Sterownik pompowni głównej - sterowanie trzema pompami ścieków w sposób zapewniający równomierne obciążenie w czasie - naprzemienne załączanie pomp.

Sterownik reaktora biologicznego - głównym zadaniem sterownika jest utrzymanie zadanego stężenia tlenu w komorze tlenowej. Do podawania powietrza do komory wykorzystano układ trzech dmuchaw. Dmuchawy mogą być załączane bezpośrednio z sieci lub poprzez przemiennik częstotliwości. Sterowanie wydajnością układu dmuchaw polega na płynnej regulacji obrotów dmuchawy podłączonej do falownika. I załączaniu dodatkowych dmuchaw w przypadku, gdy jest to wymagane do utrzymania zadanego poziomu tlenu. Oprócz tego sterownik steruje zgarniaczem w osadniku wtórnym i pompami recyrkulacji wewnętrznej, zewnętrznej i osadu nadmiernego.

Sterownik higienizacji osadu służy do sterowania wentylacją budynku higienizacji, sterowania zagęszczaczem osadu i akwizycji stanu prasy osadu i instalacji higienizacji osadu odwodnionego.

Wymienione sterowniki spięte są siecią RS485 z protokołem Modbus-RTU. Masterem sieci jest sterownik Twido, który umieszczony jest w dyspozytorni i steruje tablicą synoptyczną. Do sterownika tego podłączony jest komputer, który służy do graficznej reprezentacji procesu technologicznego. Oprócz tego w komputerze prowadzona jest archiwizacja przebiegów i rejestracja alarmów oraz raportowanie czasów pracy urządzeń i liczników ścieków i osadu.

Wszystkie prace prowadzono na czynnej oczyszczalni utrzymując proces technologiczny oczyszczania ścieków. Podczas rozruchu osiągnięto założony efekt ekologiczny oczyszczania ścieków.

 

Oczyszczalnia Różan

Oczyszczalnia Różan

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419