Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Modernizacja układów pomiaru energii elektrycznej w punktach granicznych ZEB SA wykonana została przez firmę APS S.A. w konsorcjum z firmą ZWSE Białystok PP.

 

Zmodernizowana_rozdz.15kV_OleckoZ dziewięciu punktów podlegających modernizacji APS S.A. wykonała prace na czterech z nich:

 • stacja 110/15kV Elektrociepłownia Białystok,
 • stacja 220/110kV Ostrołęka,
 • stacja 220/110kV Ełk 1,
 • stacja 400/110kV Narew.

Zakres prac wykonanych przez APS S.A. obejmował:

 • dostawę materiałów i urządzeń,
 • prefabrykację szaf pomiarowych,
 • montaż szaf pomiarowych na stacjach z wyniesieniem anten transmisji danych GPRS oraz odbiornika GPS na zewnątrz budynku,
 • podłączenie szaf pomiarowych do obwodów przekładników prądowych i napięciowych oraz obwodów zasilających w rozdzielniach potrzeb własnych i rozdzielniach napięć gwarantowanych,
 • udział w uruchomieniu układów.

W modernizowanych układach pomiarowych, podstawowym i rezerwowym, zastosowano liczniki ZMD402 CT LANDIS&GYR z synchronizacją czasu. Dane z liczników wprowadzono do istniejącego systemu eSPIM w ten sposób, że transmisja z układu podstawowego odbywa się poprzez GPRS natomiast z układu rezerwowego dane wprowadzone są do zabudowanego w szafie pomiarowej koncentratora DATAWIN 2002, a następnie wysyłane do systemu w oparciu o GSM lub urządzenia łączności dostępne na stacji (światłowód, łączność kablowa).

Zastosowane rozwiązanie pozwala na dostęp do danych pomiarowych na poszczególnych obiektach w różnych standardach komunikacyjnych, ich wiarygodny odczyt oraz możliwość weryfikowania danych pomiarowych.

Pole_odpywowe_ze_sterownikiem_-_Czyew

Kolejne realizacje APS S.A. to wykonanie telemechaniki na stacjach WN/SN RPZ Czyżew, Sokółka i Olecko.

Modernizację stacji 110/15kV RPZ Czyżew o 32 polowej rozdzielni 15kV i 6 polowej rozdzielni 110kV, zrealizowano w ramach umowy z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., wyposażając ją w rozproszony układ sterowników obiektowych dla tejże rozdzielni i jej potrzeb własnych stacji.

Prace w ramach powyższej modernizacji obejmowały:

 • przygotowanie i uruchomienie komputerowego stanowiska lokalnego dla potrzeb telemechaniki, współpracującego z systemem nadrzędnym PRINS,
 • okablowanie pól str. 110kV w zakresie obwodów sterowniczo-sygnalizacyjnych,
 • okablowanie obwodów okrężnych rozdz. 15kV,
 • okablowanie teleinformatyczne stacji,
 • montaż w wybranych polach 15kV i 110kV 9-ciu sterowników ME4012PA-F prod. Mauell GmbH, realizujących zakres sterowań i sygnalizacji dla określonych grup pól oraz montaż w poszczególnych polach analizatorów parametrów sieci N14 prod. LUMEL,
 • sprawdzenia i próby funkcjonalne w zakresie sterowań i pomiarów dla zmodernizowanych pól rozdz. 110kV, rozdz. 15kV i rozdz. potrzeb własnych.

ZEB_liczniki_w_ECB_016

Modernizację stacji 110/15kV RPZ Sokółka o 42 polowej rozdzielni 15kV i 5 polowej rozdzielni 110kV, zrealizowano w ramach umowy z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., wyposażając ją w rozproszony układ sterowników obiektowych dla tejże rozdzielni i jej potrzeb własnych stacji.

Prace w ramach powyższej modernizacji obejmowały:

 • przygotowanie i uruchomienie komputerowego stanowiska lokalnego dla potrzeb telemechaniki, współpracującego z systemem nadrzędnym PRINS,
 • okablowanie pól str. 110kV w zakresie obwodów sterowniczo-sygnalizacyjnych,
 • okablowanie obwodów okrężnych rozdz. 15kV,
 • okablowanie teleinformatyczne stacji,
 • montaż w wybranych polach 15kV i 110kV 10-ciu sterowników ME4012PA-F prod. Mauell GmbH, realizujących zakres sterowań i sygnalizacji dla określonych grup pól oraz montaż w poszczególnych polach analizatorów parametrów sieci N14 prod. LUMEL,
 • sprawdzenia i próby funkcjonalne w zakresie sterowań i pomiarów dla zmodernizowanych pól rozdz. 110kV, rozdz. 15kV i rozdz. potrzeb własnych.

 

Modernizację stacji 110/15kV RPZ Olecko o 32 polowej rozdzielni 15kV i 7 polowej rozdzielni 110kV, zrealizowano w ramach umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok wyposażając ją w nowe, cyfrowe zabezpieczenia dla strony 15kV oraz realizując układ telemechanki dla całej rozdzielni i potrzeb własnych stacji.

ZEB_liczniki_w_ECB_025

Prace w ramach powyższej modernizacji obejmowały:

 • prefabrykację stelaży z nowymi obwodami sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji dla pól 15kV,
 • prefabrykację i uruchomienie komputerowego stanowiska lokalnego na potrzeby telemechaniki, współpracującego z systemem nadrzędnym PRINS,
 • okablowanie pól str. 110kV dla obwodów sterowniczo-sygnalizacyjnych,
 • okablowanie obwodów okrężnych rozdz. 15kV,
 • okablowanie teleinformatyczne stacji,
 • demontaż istniejących zabezpieczeń elektromagnetycznych w polach rozdz. 15kV,
 • montaż w poszczególnych polach 15kV przygotowanych stelaży, wyposażonych w cyfrowe zabezpieczenia MiCOM P139 prod. AREVA oraz analizatorów parametrów sieci N14 prod. LUMEL,
 • montaż koncentratorów MiCOM C264 prod. AREVA realizujących zakres sterowań i sygnalizacji pól rozdz. 110kV, rozdz. potrzeb własnych i ARN transformatorów oraz pomiarów analogowych stacji,
 • sprawdzenia i próby funkcjonalne w zakresie zabezpieczeń, sterowań, pomiarów, telemechaniki i funkcjonowania łączy inżynierskich dla zmodernizowanych pól rozdz. 15kV,
 • sprawdzenia i próby funkcjonalne w zakresie, pomiarów, telemechaniki i funkcjonowania łączy inżynierskich dla zmodernizowanych pól rozdz. 110kV i rozdz. potrzeb własnych.
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419