Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. uczestniczyła w modernizacji układu nawęglania w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie w zakresie AKPiA i elektrycznym.

 

20101109100Zakres prac wykonanych przez APS S.A. w ramach realizowanego zadania:

 • modernizacja istniejących rozdzielni elektrycznych 0,4kV RNW3 i RNW4 wraz z wymianą starych rozdzielnic na urządzenia typu RNM-2 produkcji Elektrobudowa S.A.,
 • wymiana linii zasilającej 6kV o długości około 1100m,
 • modernizacja rozdzielni oświetleniowej ROT3 wraz z wymianą słupów oświetlenia zewnętrznego,
 • dostawa i montaż kontenera rozdzielni zasilającej urządzenia technologiczne,
 • wyposażenie instalacji w obwody prądu stałego 220 VDC i napięć gwarantowanych 230VAC w oparciu o urządzenia firmy MEDCOM: prostowniki typu ZB220DC150S i zasilacze bezprzerwowe typu FPM8Z z łącznikami statycznymi SS8,
 • włączenie nowych urządzeń do systemu nadrzędnego SYNDIS,
 • wykonanie i montaż estakady służącej ułożeniu kabli zasilających przenośnik taśmowy T2/II oraz ładowarko-zwałowarkę ŁZ2,
 • wykonanie instalacji elektrycznych zasilających urządzenia transportowe oraz instalacji elektrycznych w nowych budynkach przesypowych nr 2 i nr 5 i gniazd serwisowych wzdłuż przenośnika taśmowego T2/II,
 • wykonanie instalacji AKPiA na przenośniku taśmowym T2/II,
 • dostosowanie systemu sterowania procesami technologicznymi SIMATIC PCS7 do potrzeb nowych urządzeń, włączenie do istniejącego układu ładowarko-zwałowarki ŁZ2 i przenośnika taśmowego T2/II,
 • prace rozruchowe oraz nadzór w trakcie ruchu próbnego urządzeń transportowych,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej.

System cyfrowy zastosowany do automatyzacji procesu nawęglania w EC Siekierki oparty jest na systemie sterowania procesami technologicznymi SIMATIC PCS7 firmy Siemens Po przeprowadzonej modernizacji przenośnika taśmowego T2/II, sterowanie realizowane jest przez operatora z poziomu Nastawni Nawęglania. Tego typu rozwiązanie spełniające wysokie wymagania Inwestora, pozwala na racjonalizację kosztów eksploatacji oraz ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pracy ludzi i urządzeń.

 

KOLEJNE REALIZACJE:

1. Modernizacja kotłów wodnych WR25 nr K12 i K13 w Elektrociepłowni Pruszków wraz z budową instalacji ochrony środowiska i układu magazynowania popiołu.

2. Budowa kompletnej instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki wraz z projektowaniem, dostawami i rozruchem (Zakład Separacji Popiołu).

3. Remont układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach K-14, K-15, turbozespołach TZ-9, Tz-10 i instalacji deNOx na kotłach K-14,15 w EC Siekierki w Warszawie.

4. Remont planowy układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach 03K i 04K oraz układu wyprowadzenia wody sieciowej w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie.

5. Wykonanie automatyki kotła wodnego WP 200 03K w Ciepłowni Kawęczyn.

6. Serwis aparatury AKPiA, systemów sterowania i wizualizacji YOKOGAWA CENTUM VP kotłów 03K i 04K w Ciepłowni Kawęczyn.

7. Remont układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach K-10, K-14 i K-16 oraz turbozespołach Tz-7 Tz-9 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

8. Wykonanie automatyki kotła wodnego WP 200 03K w Ciepłowni Kawęczyn.

9. Remont układów pomiarowych skanerów płomienia kotła K-4 w Ciepłowni Kawęczyn.

10. Wykonanie remontu planowego kotłów fluidalnych A i B w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań.

 

 

WIĘCEJ CZYTAJ:

 

 

Rys._1_-_adowarko_-_zwaowarka

 

 

20101202111

20101119107

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419