Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. od szeregu lat wdraża nowoczesne systemy automatyki przemysłowej w Elektrociepłowni Białystok S.A., która jest jednym z największych Klientów firmy.

DSC01306Realizacja pierwszych inwestycji, to rok 1994 kiedy to wdrożono - układ sterowania palnikami niskoemisyjnymi na kotle OP 230 nr 7, oraz wykonano i uruchomiono AKPiA elektrohydraulicznego regulatora turbiny 13 UP 55 bloku nr2.

W 1997 roku podjęto prace na kotle nr 5 związane z ochroną środowiska - wykonano układy AKPiA palników niskoemisyjnych, firma APS S.A. uczestniczyła w wykonaniu automatyki związanej z budową elektrofiltra oraz wykonała system automatyki dla układu transportu popiołu DEPAC, dokonano też modernizacji rozdzielni 110 kV z wymianą zabezpieczeń analogowych na cyfrowe (REF, REL-ABB).

Następne lata to współudział w wykonaniu palników niskoemisyjnych na kotle nr 8, 6, oraz palników rozpałkowych na wszystkich kotłach parowych.

Do ważnych i ciekawych realizacji 2001 roku należy wykonanie prac projektowych, prefabrykacyjnych, montażowych, oprogramowania oraz uruchomienia w zakresie AKPiA i układu sterowania bloku energetycznego BC 50 nr 2 w EC Białystok S.A..

Automatyzację obiektu oparto na produktach Firmy Honeywell. Użyto trzech sterowników oraz systemu wizualizacji - PlantScape .

Zastosowany system nadrzędny współpracuje z systemami innych dostawców połączonymi za pomocą sieci MOD-BUS:

 • sterownik turbiny - Unimat prod. IASE
 • sterownik palników rozpałkowych - 5 sterowników serii S7-200 Siemens
 • system pomiarów specjalnych turbozespołu TNC2000 produkcji Technicad
 • sterownik stacji redukcyjno-schładzającej S5-135 produkcji Siemens
 • sterownik tablicy synoptycznej produkcji ZPAS

W lipcu 2003 zakończono wdrożenie systemu sterowania i nadzoru nad pracą nowobudowanego w ECB turbozespołu TZ4 - 24 MW produkcji ALSTOM .

APS S.A. wykonała instalację AKPiA, instalację obwodów sterowniczych i zabezpieczeń napędów pomocniczych, oraz obwodów zabezpieczeń generatora turbozespołu nr 4 wraz z urządzeniami pomocniczymi, oraz chłodni wentylatorowej w zakresie dostaw urządzeń i materiałów, montażu, uruchomienia i rozruchu.

W 2003 roku Spółka APS uczestniczyła w opracowaniu dokumentacji technicznej, dostawie sprzętu i oprogramowania oraz wdrożeniu i przekazaniu do eksploatacji zmodernizowanego systemu MicroSCADA typu CSC-100 dla potrzeb sterowania i nadzoru pracy układu elektrycznego w EC Białystok S.A..

Automatyka-Pomiary-Sterownie S.A. od 1994 roku prowadzi kompleksową eksploatację układów automatyki Elektrociepłowni Białystok S.A.

W 2006 roku Elektrociepłownia Białystok S.A. rozpoczęła wdrażanie programu kompleksowej modernizacji i automatyzacji istniejących instalacji, mającej na celu unowocześnienie rozwiązań technicznych, zwiększenie dyspozycyjności urządzeń i instalacji, podwyższenie sprawności procesów przemian energetycznych, a także uproszczenie obsługi i racjonalizację zatrudnienia. W ramach programu wprowadzony został w życie nowy system sterowania i nadzoru klasy DCS (Distributed Control System) firmy Honeywell oraz przeprowadzono modyfikację poszczególnych układów i urządzeń procesowych. Inwestycja została zakończona w 2009 roku. Podczas prowadzonych prac zostały zmodernizowane następujące instalacje:

 • Blok BC-50 nr 1;
 • Blok BC-50 nr 2;
 • Blok BC-50 nr 3;
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa;
 • Gospodarka Olejowa;
 • Odżużlanie;
 • Odpopielanie;
 • Nawęglanie;
 • Człon Ciepłowniczy.

Uczestnicząc w procesie kompleksowej modernizacji Elektrociepłowni Białystok S.A., firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wykonała na blokach energetycznych nr 1, 2, 3 oraz urządzeniach pozablokowych samodzielnie lub jako podwykonawca innych firm m.in. następujące prace:

 • wykonanie systemu sterowania i nadzoru klasy DCS,
 • modernizacja układu elektrycznego,
 • modernizacja układów AKPiA,
 • modernizacja pomiarów fizyko-chemicznych,
 • modernizacja Gospodarki Wodno- Ściekowej,
 • modernizacja nawęglania, odpopielania i odżużlania.

W ramach tego programu został wprowadzony system sterowania i automatyki klasy DCS oraz przeprowadzona w szerokim zakresie modernizacja poszczególnych układów i urządzeń procesowych. Całe przedsięwzięcie podzielone zostało na szereg zadań. W wyniku przeprowadzonej modernizacji, w ramach jednego rozproszonego systemu DCS zintegrowane zostały systemy operatorskie bloków, jak również układy poza blokowe takie jak: nawęglanie, gospodarka olejowa, odpopielanie, odżużlanie, sprężarkownia, Centralna Dyspozycja Ciepła oraz gospodarka wodno - ściekowa.

Rozłożony na kilka lat proces wdrażania systemu DCS zintegrował systemy operatorskie bloków nr 1, 2, 3, 4, jak również układy pozablokowe: nawęglanie, gospodarkę olejową, odpopielanie, odżużlanie, sprężarkownię, Centralną Dyspozycję Ciepła (CDC) oraz gospodarkę wodno-ściekową. Do automatyzacji obiektu wykorzystano system DCS firmy Honeywell Experion PKS. Architektura systemu sterowania umożliwia rozpowszechnienie informacji o procesie produkcyjnym w całym przedsiębiorstwie oraz zdalne sterowanie procesem. Celem zastosowania systemu DCS było podniesienie efektywności, bezpieczeństwa procesu produkcyjnego oraz obniżenie kosztów produkcji.

 
Więcej czytaj:

 

 

z_kuriera

_MG_4381

 

DSC01309

P1030683

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419