Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. (APS S.A.) wykonała w ENERGA Elektrownie Ostrołęka modernizację rozdzielnicy 0,4kV, obejmującej swoim zakresem również urządzenia nawęglania zasilane z tej rozdzielnicy.

 

obrazPrace wykonano w oparciu o projekt Zamawiajacego, a ich zakres obejmował między innymi:

 • dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnicy dwusekcyjnej 0,4kV typu NGW R wraz z mostami szynowymi o prądzie znamionowym In = 2500A i układem SZR typu AZRS-3;
 • demontaż istniejących transformatorów TWA i TWB 800kVA oraz dostawa, montaż uruchomienie 2 nowych transformatorów 1600kVA;
 • dostawę tymczasowej rozdzielnicy kontenerowej oraz przełączenie i uruchomienie obwodów siłowych i sterowniczych zasilanych z rozdzielnicy wymienianej;
 • dostawę i montaż wyposażenia oraz uruchomienie dwóch pól rozdzielni 6kV. Pola wyposażono w nowe wyłączniki typu HVX-12-31-06, przekładniki prądowe GIS oraz sterownik polowy megaMUZ-2;
 • wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku rozdzielni wraz z przystosowaniem komór transformatorowych do potrzeb nowych transformatorów;
 • wykonanie instalacji oświetleniowej oraz gniazd remontowych w budynku rozdzielni;
 • dostawę, montaż i uruchomienie osprzętu na dwunastu przenośnikach taśmowych układu nawęglania elektrowni;
 • dostawa , montaż i uruchomienie układów falownikowych typu ACS800 do napędów o mocach 30kW i 55kW;
 • włączenie rozdzielni NGW R do systemu sterowania i nadzoru Econtrol;
 • wykonanie instalacji p-poż. obejmującej rozdzielnie i komory transformatorów;
 • prefabrykacja szaf automatyki, montaż na obiekcie oraz włączenie do systemu sterowania i nadzoru nad pracą układu nawęglania;
 • wykonanie grafik procesowych w systemie InTouch 10.0;
 • konfiguracja i oprogramowanie redundantnych sterowników RX3i GE Fanuc;
 • przeprowadzenie prób funkcjonalnych, pomiarów, rozruchu technologicznego oraz udział w ruchu próbnym zmodernizowanego układu nawęglania;
 • szkolenie obsługi;
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Było to pierwsze zadanie zrealizowane przez firmę Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dla ENERGA Elektrownie Ostrołęka. Mimo tego, że prace prowadzone były na obiekcie będącym w eksploatacji, zaangażowanie wykonawcy, jakość prac oraz dobra współpraca z Inwestorem w czasie realizacji zadania pozwoliły na jego wykonanie w sposób płynny bez zbędnych przestojów.

 

KOLEJNE REALIZACJE:

1. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie AKPiA dla modernizowanego układu zasilania wody zdemi w SPWT.

2. Modernizacja systemu sterowania IBP na potrzeby modernizacji instalacji pozamłynowej na jeden kocioł.

 

 

WIĘCEJ CZYTAJ:

 

 

IMG_3124 

1

 

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419