Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A (APS SA) opracowała projekt, a następnie wykonała system ciągłego pomiaru emisji gazów i pyłu z komina Nr2 w Elektrociepłowni Białystok S.A. Zadanie zostało zrealizowane w ramach konsorcjum firm APS - OMC ENWAG.

 

 Zakres realizacji obejmował:

 • projekt
 • dostawa i kalibracja aparatury pomiarowej
 • prace montażowe układów AKPiA
 • prace uruchomieniowe układów
 • optymalizacja
 • uzyskanie zgody i akceptacji WIOŚ oraz Urzędu Marszałkowskiego na System ciągłego pomiaru emisji gazów i pyłu z kotłów parowych z komina nr.2 w EC Białystok
 • wykonanie pomiarów porównawczych i kalibracyjnych przez firmę posiadającą ważną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na przeprowadzenia tego typu badań

Zainstalowany system do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, tj.:

 • Stężenie NOx w spalinach (pomiar w IR),
 • Stężenie CO w spalinach (pomiar w IR),
 • Stężenie CO2 w spalinach (pomiar w IR),
 • Stężenie SO2 w spalinach (pomiar w IR),
 • Stężenie O2 w spalinach (pomiar elektrochemiczny),
 • Stężenie pyłu (pomiar optyczny),
 • Współczynnik wilgotność (wyliczany),
 • Prędkość przepływu spalin (wyliczany)
 • Temperatura spalin,
 • Ciśnienia spalin.

System wizualizacji emisji zanieczyszczeń umożliwia odczyt danych aktualnych. Dane aktualne wykorzystywane są tylko do prowadzenia procesu wizualizacji. Dane okresowe stanowią podstawę do tworzenia raportów oraz dokonywania uzupełnień w rozliczaniu emisji dla Urzędu Ochrony Środowiska.

 
 
WIĘCEJ CZYTAJ:

 

maska

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419