Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A wykonała modernizację turbozespołu T6 w EC Elbląg.

 

Elektrociepłownia ElblągZakres prac wykonanych przez APS S.A. obejmował :

 1. Dostawę mikroprocesorowego systemusterowaniaturbozespołemoraz urządzeniami pomocniczymi.
 2. Kompleksową wymianę instalacji AKPiA turbozespołu .
 3. Kompleksową wymianę części elektrycznej (rozdzielnie, okablowanie, obwody sterownicze, zabezpieczenia napędów pomocniczych)
 4. Oprogramowanie i uruchomienie systemu wizualizacji, sterowania i zabezpieczeń opartego na pakiecie programowym iFix w wersji 3,5 PL oraz sterownikach serii 90-30 firmy GE FANUC.
 5. Kompleksową wymianęzabezpieczeń elektrycznych generatoraturbozespołu T6
 6. Opracowanie i dostawę programu wizualizacyjnego dla stacji operatorskich części elektrycznej.

Zastosowany system typu SCADA umożliwia kompleksową obsługę w zakresie sterowania turbozespołem nr 6 wraz z urządzeniami pomocniczymi w EC Elbląg, a w szczególności: monitorowanie i sterowanie procesem, gromadzenie i udostępnianie bieżących i archiwalnych danych procesowych w postaci trendów oraz zestawień tabelarycznych, diagnostykę stanów awaryjnych w oparciu o zintegrowane funkcje alarmowania.

Modernizacja turbozespołu T6 w EC Elbląg jest przykładem dobrze zrealizowanej przez APS S.A. inwestycji dla najbardziej wymagającego sektora jakim jest energetyka.

Kolejną inwestycją w EC Elbląg było wykonanie modernizacji zabezpieczeń generatora nr 5.

Zakres wykonanych prac to:

 • kompletacja dostaw,
 • demontaże,
 • wykonanie prefabrykacji tablic, szaf zabezpieczeń, stojaków zabezpieczeń,
 • montaże obiektowe
 • próby funkcjonalne zabezpieczeń po modernizacji,
 • badania i próby pomontażowe i funkcjonalne układu synchronizacji,
 • przeprowadzenie prób prądem i napięciem pierwotnym łącznie z próbami synchronizacji bloku z siecią,
 • udział w ruchu próbnym.

Nowe zabezpieczenia generatora zostały oparte na cyfrowych zespołach CZAZGTM. Zmodernizowane zabezpieczenia generatora zostały włączone do mikroprocesorowego systemu sterowania i nadzoru wykonanego przez pracowników EC Elbląg.

 

Elektrociepłownia Elbląg

Elektrociepłownia Elbląg

Elektrociepłownia Elbląg

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419