Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE


System sterowania i nadzoru ciepłowni miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, to przykład kompleksowej modernizacji układu sterowania i automatyki.

 

ZGC Tomaszów Obiekt wyposażony jest w pięć kotłów typu WR 10 oraz zmodernizowany układ hydrauliczny. Wdrożony przez APS S.A. mikroprocesorowy system sterowania i nadzoru obejmuje wszystkie kotły oraz część ogólnokotłową - układy pomp: obiegowych, poprzecznych, mieszających, uzupełniających i stabilizujących.

Realizacja zadań postawionych przez inwestora polegała na:

 • wykonaniu projektów AKPiA, sterowań elektrycznych i technologicznych oraz mikroprocesorowego systemu sterowania i nadzoru,
 • kompletacji materiałów i urządzeń,
 • wykonaniu układów sterowań elektrycznych i technologicznych,
 • wykonaniu układów pomiarów technologicznych oraz elektrycznych,
 • dostawie i oprogramowaniu sprzętu komputerowego,
 • rozruchu systemu i szkoleniu obsługi,
 • wykonaniu i optymalizacji układów automatycznej regulacji.

 

Wdrożony w ciepłowni w Tomaszowie Mazowieckim komputerowy system sterowania i nadzoru spełnia następujące funkcje:

 • wizualizację procesu technologicznego i obróbkę danych procesowych realizowane przy użyciu oprogramowania S.C.A.D.A,
 • sterowanie urządzeniami, konfigurowanie układów automatycznej regulacji przy użyciu interfejsu operatora - komputera klasy PC,
 • automatyczne sterownie urządzeniami (wydajność, załączenie i wyłączenie w układach kaskadowych) - algorytm regulacji jest realizowany przez procesor główny sterownika programowalnego,
 • generowanie sygnałów alarmowych oraz realizacja algorytmów blokad i zabezpieczeń technologicznych - realizowane również przez procesor główny,
 • prezentację i obróbkę danych procesowych dla potrzeb kontroli eksploatacji.

W tej realizacji zdecydowano się na wykonanie systemu rozproszonego opartego na sieci miejscowej w standardzie PROFIBUS-DP. Jest to jedna z najbardziej popularnych w Europie sieci przemysłowych. Cechuje ją większa elastyczność, niezawodność i mniejsze koszty wdrożenia w stosunku do systemów centralnych.

Jej najważniejsze zalety to:

 • pewna i bezpieczna cyfrowa transmisja danych,
 • prosta rozbudowa i rekonfiguracja systemu.

Zastosowanie tych rozwiązań jest najnowocześniejszym sposobem kontroli i sterowania procesów w ciepłownictwie.

Na podstawie umowy stałej APS S.A. wykonuje stale czynności konserwacyjne na tym obiekcie.

 

ZGC Tomaszów

ZGC Tomaszów

ZGC Tomaszów

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419