Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Modernizacja systemu automatyki ciepłowni „Millenium” w Miejskim przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

 

MPEC Nowy SączW wyniku przetargu przeprowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. otrzymała zlecenie wykonania remontu i modernizacji systemu automatyki ciepłowni “Milenium”. Zadanie polegało na wykonaniu komputerowego systemu sterowania i nadzoru zmodernizowanego układu hydraulicznego wg posiadanych przez Inwestora projektów.

Ciepłownia “Milenium” jest wyposażona w pięć kotłów typu WR10. Pracowała dotychczas w klasycznym układzie hydraulicznym. Istotą modernizacji było rozdzielenie obiegów sieciowego i kotłowego. Każdy kocioł został wyposażony w indywidualną pompę obiegu kotłowego, sterowaną falownikiem oraz pompę rezerwową. Układ zmieszania gorącego każdego kotła został wyposażony w zawór trójdrogowy, zrezygnowano z tradycyjnego układu z pompami mieszającymi.

Modernizacja układu hydraulicznego wymusiła konieczność niekonwencjonalnego podejścia do zagadnień sterowania i regulacji realizowanych przez wdrożony system komputerowy.

Warstwa sterownicza systemu została oparta o urządzenia GE FANUC, sterownik programowalny typu Rx3i z procesorem głównym CPU310, procesorem komunikacyjnym i modułami wejść / wyjść oraz zestaw oddalonych wejść / wyjść typu VersaMax. Sterownik komunikuje się z oddalonym zestawem I/O oraz urządzeniami warstwy operatorskiej za pośrednictwem sieci typu ETHERNET kategorii 5.

Sterowanie urządzeniami z systemu komputerowego (automatycznie lub przez operatora) jest podstawowym trybem pracy ciepłowni. W celu zapewnienia niezawodności i ciągłości ruchu zostało wykonane sterowanie redundantne w trybie lokalnym, przy użyciu manipulatorów zabudowanych na elewacjach szaf: AKPiA oraz zasilająco - sterowniczej pomp. Obwody sterowania lokalnego nie korzystają z sygnałów sterownika.

Modernizacja układu hydraulicznego ciepłowni “Milenium” w Nowym Sączu oraz zastosowanie mikroprocesorowego systemu sterowania i nadzoru pozwoliły na szeroki zakres automatyzacji procesów. Układy automatycznej regulacji zapewniają stabilną pracę kotłowni przy różnych obciążeniach, dostosowanych do zmiennych parametrów sieci cieplnej. Zapewniają one dobrą jakość produkcji (odpowiednie parametry sieci cieplej) oraz optymalizują pracę urządzeń, dając efekty ekonomiczne np. przez oszczędności energii elektrycznej dzięki zastosowaniu falowników do regulacji wydajności pomp.

Kolejną realizacją wykonaną przez APS S.A. była modernizacja systemu automatyki instalacji elektrycznej w ciepłowni Milenium w Nowym Sączu.

Zakres prac obejmował:

 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
 • dostawę urządzeń, aparatury pomiarowo elektrycznej, informatycznej, armatury i innych materiałów instalacji, w tym szaf sterowniczych, wraz z DTR i atestami,
 • wykonanie aplikacji dla w/w zadania w oparciu o istniejące oprogramowanie i protokół komunikacyjny,
 • dokonanie rozruchu technologicznego wraz ze szkoleniem załogi – osiągnięcie zakładanych parametrów,
 • uzupełnienie istniejącej instrukcji eksploatacyjnej o dokonane zmiany oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej,
 • nadzór nad całością robót.

 

Ponadto APS S.A. zaprojektowała, wykonała i dostarczyła rozdzielnię elektryczną do pompowni kotłowni Milenium I w Nowym Sączu”

Zakres realizacji obejmował:

 • wykonanie projektu technicznego,
 • kompletację urządzeń i materiałów,
 • prefabrykację rozdzielni,
 • próby sprawdzenia, wystawienie certyfikatu CE,
 • dostawę rozdzielni.

 

MPEC Nowy Sącz

MPEC Nowy Sącz

 

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419