Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE


Modernizacja układu zasilania i sterowania napędów kotłów WR5 nr 1,2,3 i 6 w Ciepłowni Miejskiej nr 1 w Kutnie.

 

4Modernizacja układu zasilania i sterowania została zrealizowana przez Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA na zlecenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kutnie i obejmowała następujący zakres prac:

  • wykonanie projektów modernizowanych obwodów kotłów nr 3 i 6,
  • prefabrykację szaf zasilająco – sterujących,
  • dostawa szaf do klienta,
  • uruchomienie układów pomiarów zasilania i sterowania poszczególnymi napędami.

Projekt obwodów zasilająco – sterujących opracowano na podstawie projektu wcześniej zrealizowanej przez APS S.A. modernizacji obwodów zasilająco – sterujących kotła nr 7 w tejże ciepłowni, wytycznych inwestora, ustaleń technologicznych oraz obowiązujących norm i przepisów.

Zakres projektu obejmował schematy obwodów zasilających, rozdziału mocy, sterowniczych i pomiarowych. W projekcie ujęto rozmieszczenie aparatów w rozdzielnicy i na elewacji, zestawienie aparatury i kabli.

Obwody napędów kotłów wyposażone zostały w przetwornice częstotliwości z możliwością płynnej regulacji obrotów, a wentylatory spalin przystosowano do pracy z automatyczną regulacją podciśnienia w komorach paleniskowych kotłów. Na elewacji szaf zaprojektowano mierniki z pomiarami kotłów. Dla najważniejszych pomiarów ustawiono progi awaryjne z alarmowaniem świetlnym i dźwiękowym. Logika blokad kotłowych została zrealizowana na sterownikach programowalnych LOGO firmy Siemens.

Prefabrykacja szaf została zrealizowana w montowni na terenie firmy APS. Po zmontowaniu każda szafa poddana została badaniom oraz próbom pomontażowym, zostały wystawione Deklaracje Zgodności oraz nadano znak CE.

Kolejna inwestycja APS S.A. to modernizacja układów zasilania i sterowania napędów kotła WR 5 nr 1 i 2 w Ciepłowni nr 1 w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A.

W ramach realizacji powierzonego zadania wykonano następujące prace:

  • wykonanie projektu technicznego APKiA oraz układów sterowania i zasilania napędów kotłów WR5 nr1 i 2,
  • wykonanie i dostawa szaf zasilająco sterowniczych,
  • dostawa aparatury kontrolno – pomiarowej,
  • nadzór nad montażem elektrycznym i AKPiA,
  • udział w uruchomieniu kotłów.

 

 

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419