Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wykonała w Ciepłowni Zachód MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku systemy automatyki na kotłach WRP 46 nr 4 i 5, części ogólnokotłowej, układu elektrycznego, instalacji odsiarczania, kotła WR-25 nr 1,2 i 3.

 

MPEC BiałystokInstalacja Odsiarczania, oparta na tzw. mokrej metodzie magnezowej, to największa tego typu instalacja w Polsce. Firma APS S.A. zaprojektowała i wdrożyła System Sterowania i Wizualizacji tego procesu.

Opracowana na Politechnice Warszawskiej mokra metoda magnezowa charakteryzuje się tym, że jako sorbent stosuje się magnezyt prażony, a w efekcie końcowym uzyskuje się krystaliczny siarczan magnezu, czyli gorzką sól.

Najważniejsze cechy tej metody to:

 • przystosowanie do odsiarczania spalin z dowolnego źródła
 • produkt końcowy to siarczan magnezu - nawóz mineralny
 • brak odpadów
 • wysoka sprawność - 95%
 • niskie nakłady finansowe
 • wykorzystanie oryginalnych polskich rozwiązań technologicznych
 • ochrona środowiska

Mikroprocesorowy system sterowania i wizualizacji tego procesu oparty jest na sterowniku serii S9000 i systemie wizualizacyjnym SCAN 3000 firmy Honeywell.

W systemie zastosowano między innymi sterownik S9100e z kasetą podstawową i jedną kasetą rozszerzającą. Sterownik wraz z kasetą rozszerzającą umieszczony jest w szafie RITTAL na nastawni w budynku instalacji odsiarczania.

Aplikacja umożliwia:

 • wizualizację procesów technologicznych
 • rejestrację wielkości pomiarowych
 • sterowanie w trybie automatycznym procesami technologicznymi
 • sterowanie w trybie manualnym klapami na kanałach spalin
 • diagnostykę napędów, archiwizację oraz raportowanie

System wizualizacji składa się z około 30 masek wizualizacyjnych. Podstawowe maski technologiczne przedstawiają schematycznie procesy odsiarczania spalin oraz większość pomiarów analogowych w postaci cyfrowej jak i słupkowej. Dają operatorowi możliwość sterowania wybranymi napędami i układami oraz zmianę trybu ich pracy.

System sterowania zrealizowany w oparciu o EXPERION PKS jest nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym w konfiguracjach DCS, a także spełniającym wymagania systemów SCADA.

Wg opinii Inwestora na podkreślenie zasługują następujące walory systemu:

 • łatwość dostępu do żądanych parametrów, dostęp do wszystkich żądanych procesów z każdej stacji operatorskiej, zróżnicowanie poziomów dostępu,
 • bezpieczeństwo pracy ciepłowni dzięki zastosowaniu programów blokad i zabezpieczeń,
 • redundancja systemu,
 • możliwość wyświetlania dowolnych punktów pomiarowych w dowolnym przedziale czasowym,
 • możliwość prześledzenia pracy ciepłowni dzięki zapisywanym na bieżąco zdarzeniom operatorskim i systemowym oraz alarmom,
 • optymalizacja pracy ciepłowni oraz ułatwienia w prowadzeniu ruchu poprzez zastosowanie układów regulacji automatycznej,
 • możliwość konfigurowania raportów i trendów z poziomu użytkownika,
 • możliwość nadzoru inżynierskiego systemu dzięki zainstalowanym na serwerach programom narzędziowym.

 

KOLEJNE REALIZACJE:

1. Modernizacja AKPiA i instalacji elektrycznej kotła WR-25 nr 2. Zakres wykonanych prac obejmował:

 • projekt technicznych,
 • prace montażowe i programowe w zakresie mikroprocesorowego systemu nadzoru i sterowania,
 • uruchomienie układów sterowania i AKPiA.

 

2. Modernizacja AKPiA i instalacji elektrycznej kotła WR-25 nr 1. Zakres wykonanych prac obejmował:

 • projekt techniczny,
 • mikroprocesorowy system sterowania i nadzoru – prace montażowe i programowe,
 • uruchomienie układów sterowania i AKPiA.

 

3. Wymiana systemu na nową wersję oprogramowania DCS Experion PKS. W ramach realizacji wymieniono sterowniki i komputery na kotłach nr 4, części ogólno kotłowej i części elektrycznej.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie elektrycznym i AKPiA do zadania "Konwersja kotła WR25 K1 w Ciepłowni Zachód na paliwo gazowe".

5. Wykonanie i uzgodnienie w CLDT projektu automatyki zabezpieczeniowej kotła W25 K1 na kocioł gazowy K1 w Ciepłowni Zachód w Białymstoku.

6. Wykonanie prac związanych z dostosowaniem instalacji wentylacji/odprowadzania gazu do potrzeb zasilania gazem kotła K1 w Ciepłowni Zachód w Białymstoku.

7. Modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru „Ciepłowni Zachód”.

8. Wymiana rozdzielni 15 kV w Ciepłowni Zachód w MPEC Białystok.

9. Wykonanie sieci odczytu danych z liczników CALEC.

 

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419