Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

OFERTA

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

 • programowanie sterowników PLC
 • projektowanie paneli operatorskich
 • projektowanie systemów wizualizacji SCADA
 • wdrażanie systemów nadrzędnych klasy DCS
 • integracja systemów

 

OBSZARY TECHNOLOGICZNE:

 • energetyka – bloki energetyczne i ciepłownicze , turbozespoły , kotły
 • systemy nawęglania, odżużlania i odpopielania
 • stacje uzdatniania wody
 • instalacje odsiarczania spalin
 • ciepłownie, kotłownie
 • oczyszczalnie ścieków
 • zlewnie kontenerowe
 • pompownie
 • stacje wodociągowe
 • rozdzielnie i stacje energetyczne nN, SN, WN
 • budynki użyteczności publicznej
 • inne urządzenia i obiekty technologiczne w dowolnej gałęzi przemysłu

 

ŚWIADCZONE USŁUGI:

 • dobór optymalnego rozwiązania
 • opracowanie algorytmów funkcjonalnych dostosowanych do specyfiki obiektu
 • projekt
 • kompletacja dostaw
 • wykonanie usługi wraz z rozruchem i optymalizacją
 • szkolenie
 • świadczenie usług serwisowych

 

ULOTKA INFORMACYJNA:

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419