Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

KARIERA

"Wygraj staż" - Konkurs na najlepszą pracę dyplomową


Firma APS SA zaprasza studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków technicznych. do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową.
 
Głównym celem konkursu jest ułatwienie studentom rozpoczęcia kariery zawodowej, związanej z automatyzacją i robotyzacją.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace związane z obszarem działalności firmy APS, tj. dotyczące:

 • automatyki przemysłowej,
 • technik mikroprocesorowych,
 • systemów nadzoru, wizualizacji, diagnostyki,
 • systemów napędowych,
 • układów zasilania, zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych,
 • robotyzacji procesów przemysłowych.

Głównymi kryteriami oceny prac dyplomowych są:

 • stopień samodzielności autora,
 • powiązanie pracy z faktycznymi potrzebami przemysłu,
 • możliwość zastosowania rozwiązań w praktyce,
 • innowacyjność i oryginalność rozwiązań,
 • poziom techniczny i estetyczny wykonania pracy.

 

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w okresie od 01.01.2020 r. do 12.10.2021 roku.

Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub promotorów prac do dnia 17.10.2021 roku na adres

Do pracy należy dołączyć CV i zgodę na przetwarzanie danych.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 28 października 2021 roku na stronie www.aps.pl.

 

Główną nagrodą jest 3-miesięczny płatny staż w Naszej firmie.

Wygrana w konkursie może stać się przepustką do stałej pracy w APS, ponieważ osoba, która sprawdzi się na stażu, może liczyć na etat w firmie.

Dodatkowym bonusem jest nagroda w wysokości 3000 zł dla Promotora oraz Katedry, w której pracę zrealizował laureat konkursu. Nagroda pieniężna będzie przeznaczona na realizację kolejnych prac dyplomowych lub na działalność studenckich kół naukowych. W ramach przyznanej nagrody będzie można, sukcesywnie lub jednorazowo, dokonać zamówienia produktów w sklepie firmowym APS, zgodnie z listą potrzeb zgłoszoną przez Promotora pracy oraz Katedrę.

 

Bardzo serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w naszym konkursie.

 

ZAŁĄCZNIKI:


ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419