Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport Current
numer 1/2016
data dodania 2016-01-26 14:17:47
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

 

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH 2016

 

 

Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A. ustala następujące terminy przekazywania raportów okresowych do publicznej wiadomości w roku 2016:
- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku - 15 lutego 2016 roku,
- Jednostkowy raport roczny za 2015 rok – 11 maja 2016 roku,
- Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 11 maja 2016 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku - 16 maja 2016 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 16 sierpnia 2016 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki ustala, że zgodnie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.
Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419