Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport Current
numer 16/2015
data dodania 2015-12-01 12:35:42
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

 

KUPNO UDZIAŁÓW ELREM SP. Z O.O.

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje o podpisaniu w dniu 30.11.2015 w godzinach 15 00 – 17 00 dwudziestu jeden umów sprzedaży udziałów ZAKŁADU REMONTOWO USŁUGOWEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ELREM SP Z O O, z siedzibą w Białymstoku ul. 1-szej Armii Wojska Polskiego 4A, NIP 542-10-22-177, REGON 050234526, KRS Nr 0000092232, Kapitał Zakładowy 107 500,00 PLN, Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy.
W wyniku tego działania AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. kupiła od dotychczasowych wspólników 136 udziałów i stała się 100% właścicielem ZAKŁADU REMONTOWO USŁUGOWEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ELREM SP Z O.O.

Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419