Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport Current
numer 7/2015
data dodania 2015-04-29 16:08:20
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

 

DYWIDENDA

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. wobec podjęcia przez ZWZA w dniu 29.04.2015 uchwały o podziale zysku za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 przekazuje informację o wypłacie dywidendy:
1. Wysokość dywidendy: 1 059 367,80 PLN,
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,20 PLN,
3. Liczba akcji objętych dywidendą: 5 296 839,
4. Dzień dywidendy: 08.05.2015,
5. Dzień wypłaty dywidendy: 25.05.2015.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419