Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport bieżący
numer 5/2013
data dodania 2013-04-23 12:26:43
spółka APS

 

POWOŁANIE ZARZĄDU

 

Rada Nadzorcza AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. na posiedzeniu w dniu 22.04.2013, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i zgodnie z procedurami wynikającymi ze Statutu Spółki, powołała Zarząd Spółki na kadencję 2013-2017 w następującym składzie:
- Prezes Zarządu              - Bogusław Kajetan Łącki,
- Wiceprezes Zarządu      - Jerzy Busłowski,
- Wiceprezes Zarządu      - Bożena Matoszko,
- Wiceprezes Zarządu      - Marcin Andrzej Proskień.

Powyższe powołanie wchodzi w życie z dniem odbycia ZWZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012.

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419