Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport bieżący
numer 3/2013
data dodania 2013-03-25 08:53:31
spółka APS

 

ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 26.04.2013

 

 

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego - 529 683,90 PLN - wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013 o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F.
Pełna treść ogłoszenia i dokumenty związane w załączeniu.§4 ust. 2 pkt 1,2,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 
 
ZAŁĄCZNIKI:
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419