Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport bieżący
numer 14/2009
data dodania 2009-07-01 14:44:07
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA


REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH

Zarząd AUTOMATYKA - POMIARY - STEROWANIE S.A. informuje o realizacji planów inwestycyjnych zapowiadanych w dokumencie informacyjnym.

Firma posiada własny budynek, stanowiący siedzibę spółki i główne miejsce wykonywania działalności. Część przeznaczona dla działów administracyjnego i handlowego jest wystarczająca i nie ma potrzeby prowadzenia jej rozbudowy, czy modernizacji. Ze względu jednak na fakt stale zwiększającej się ilości zleceń konieczna jest reorganizacja działu projektowego i wykonawczego. W celu zwiększenia wydajności pracy firmy, poprawy jej możliwości produkcyjnych i wdrożenia do oferty nowych usług i produktów niezbędne jest powiększenie działu projektowego, stworzenie odrębnego działu montażowego oraz uruchomienie laboratorium testów funkcjonalnych. Do osiągnięcia takiego celu niezbędna jest rozbudowa siedziby przedsiębiorstwa.

W dniu 01.07.2009, po przeprowadzonym przetargu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą FMB sp. z o.o. na kwotę 1 327 900 zł netto, termin realizacji umowy: 15.01.2010r.

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419