Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport bieżący
numer 20/2009
data dodania 2009-10-26 13:30:29
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA


UMOWA NA BADANIE SPRAWOZDANIA 2009


Zarząd Spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje, że w dniu 26.10.2009r. została zawarta umowa z Firmą Biegłych Rewidentów " Mazur i partnerzy" Sp. z o.o., której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego naszej spółki za rok 2009.

Firma Biegłych Rewidentów " Mazur i partnerzy" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Skidelska 7, wpisana jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3515 i została wybrana przez Radę Nadzorczą spółki w dniu 13.10.2009 roku (Uchwała nr URN/17/2009).


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".,
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419