Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport bieżący
numer 17/2010
data dodania 2010-09-25 07:01:28
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA


ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA AKCJI


Zarząd Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. informuje, że w dniu 24.09.2010 został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:

1) 513 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda,
2) 72.092 akcji zwykłych na okaziciela serii C druga transza o wartości nominalnej 10 gr każda.

Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji jest 30 września 2010 r.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419