Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH 2019

14-01-2019 12:04:23 | Bieżący | EBI | 1/2019
 
Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A. ustala następujące terminy przekazywania raportów okresowych do publicznej wiadomości w roku 2019:
 
  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - 14 lutego 2019 roku,
  • Jednostkowy raport roczny za 2018 rok – 7 maja 2019 roku,
  • Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 7 maja 2019 roku,
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku,
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku,
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku.   

 

Jednocześnie Zarząd Spółki ustala, że zgodnie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419